[CNW:Counter]

Navstivte sekce foto a texty!

ÚVODNÍ SLOVO K FILMOVÝM SETKÁNÍM 2005


Staré rčení říká, že do jedné řeky dvakrát nevstoupíš. U kinematografie tomu tak zcela není. Řeka konkrétního filmu je střihem a uvedením do kin jednou provždy dána. Maximálně se po několika měsících či letech objeví tzv. režisérský sestřih, který více odpovídá představám tvůrců než studiová verze. I za tímto uvedením však opět stojí politika studia a snaha vytěžit potenciál produktu do posledního pětníku. Ani tyto nové sestřihy však většinou nepřidávají více než několik tenkých přítoků, směr řečiště se mění jen zřídkakdy. Je to tedy divák, kdo s každou novou návštěvou zakouší řeku jinak, což je podmíněno i úhlem pohledu, ročním obdobím, jeho rozpoložením, zkušenostmi či věku. Na celé věci je tedy krásné to, že každý slyší zurčení vody jinak.

Není tomu ještě ani půl roku, co bylo na stránkách minulých Filmových setkání vyjádřeno odhodlání, že v dalším ročníku chceme být ještě lepší. Je nutno tuto formulaci opravit. Nebudeme lepší, budeme jiní. První ročník si prostřednictvím spolu nesouvisejících filmů různých žánrů přál zmapovat, jsou-li vůbec nějací zájemci o soustředěné "čtení" filmu. Nebylo jich mnoho (což někteří z účastníků považovali za výhodu), ale našli se. Kriticky musíme doznat, že první ročník teprve hledal svou tvář a byl poněkud nekoncepční. Pro další březnové setkání jsme proto zvolili jednotné téma, které se jako červená nit potáhne všemi vybranými filmy. Z podtitulu těchto webových stránek již víte, že nám půjde o zcela základní (a vlastně i zásadní) tázání: Co je pravda? Jak přichází ve filmu k řeči? Jakým způsobem se manifestuje v hraném a dokumentárním filmu? A pokud bychom předběžně vyjádřili i otázky s negativním předznamenáním, mohla by třeba znít: jde vůbec těm, kteří informace a s nimi spjaté významy distribuují (zpravodajské agentury, noviny, vydavatelské domy, TV kanály, filmové společnosti) o to, aby se k příjemcům dostaly v té nejčistější podobě a nebo je vědomě upravují na míru tu jedněm tu druhým? A nebo je transformace informace na cestě k příjemci nutným zlem? Jde vůbec pravdu zakoušet přímo a bez mediálního filtru?

Samozřejmě není nutno propadat spikleneckému pojetí dějin, který se zračí v populárních seriálech typu Milénium či Akta-X, kdy je pravda o povaze světa nějakou šedou eminencí v zákulisí vědomě zatajována či upravována a hrdinové se musí spolehnout na svůj šestý smysl, že vše je jinak, a přijít věcem na kloub sami. Na podobné příběhy se dobře dívá, ale o podobné pikantérie nám primárně nejde. Jde nám spíše o okruhy, které by šly shrnout: jaké jsou vůbec možnosti toho kterého média? Jak média transformují naše vnímání předávaných informací? (v duchu bonmotu teoretika komunikace Marshalla McLuhana: "Médium je sdělením".) Či ještě o řád zásadnější: jak si významy hledají své formy? Jak vidno, nenazíráme kinematografii jen jako vyprávění (smyšlených) příběhů, výplň času či nástroj příjemných vzruchů, ale především jako médium, jehož samotná forma klade spousty neodbytných otázek týkajících se našeho pobývání na tomto světě.

Co tedy čtyřicet účastníků Filmových setkání 2005 čeká a nemine? Především osm podnětných filmů různých žánrů, tématické úvody, diskuse o filmech i fenoménu médií, velký filmový test, zajímavé ceny, chutné jídlo, prostor pro rozjímání a vůbec téměř 48 hodin, kdy budeme filmem tak říkajíc myslet. Závěrem se vraťme k neumělé metafoře řeky: nezbývá než říci, že nás vaše pohledy na řeku zajímají a byli bychom rádi, kdybyste se o ně s námi podělili. Osm řek během jednoho víkendu a desítky možných přístupů, to už něco znamená! Berme to jako výzvu a zároveň jako radostnou hru, při níž se dopředu není důvod obávat, že nám skrze nesčetné úhly pohledu řeka zmizí a zbudou jen spolu nesouvisející slova…

Radost z objevování, mnoho nových poznatků a spousty osobních setkání vám přejí organizátoři Petr Siska a Michal Balcar a zkušení lektoři Kamil Fila, Petr Cífka a Rasťo Steranka

P.S. Vyspěte se do zásoby!

VÍKEND V ZAJETÍ FILMU
dEsiGn[ k0C0UR + AvP ] --- dB&CodE[ k0C0UR ] --- orangebureau.com 2004