[CNW:Counter]

Truman Show (Peter Weir, USA, 1998)

                                          „Život jako virtuální realita“

 

Úvod: Kamil Fila

* Filmy na podobné téma:

 • televize a politika: Ed TV, Vrtěti psem, Bullworth (starší: Parallax View, Network)
 • dvojí realita: Smrtihlav, Matrix X nekonečně vrstev realit: eXistenZ
 • umělá hvězda: S1m0ne

 

* Režisér Peter Weir – hlavní téma jeho filmů: útěk od civilizace, problém udržení řádu (Svědek, Pobřeží moskytů, Master and Commander)

 

* Obrazový poměr  1.66:1, aby se přiblížil formátu televize.

 

* Štáb dostal instrukce nepřipomínat Jimovi Carreymu jeho minulost herce v buranských komediích.

 

Reality Show (různá pojetí a aspekty)

 • Platí tu metafora Velkého bratra? (Žádná ideologie, žádný všeobecný dohled, žádná válečná rétorika proti nepříteli, strach z represe)
 • Spíše „společnost spektáklu“ (Guy Debord; fetišizmus, zvěcňování lidí)
 • Film o udržování statu quo – středostavovské idyly, kde se zastavil čas (ladění do retro a pseudo 50. let) Scénář byl přitom původně mnohem temnější a depresivnější.
 • Infotainment a bulvarizace médií – zábava a informovanost splývají v jedno
 • Product placement – vnést přímo do „děje“ nějaké výrobky; druh velmi účinné skryté reklamy. Zde parodováno.

 

Náboženská symbolika:

 • božská osoba otce-režiséra
 • Truman jako Adam a Kristus (odchod z ráje, chůze po vodě)
 • schůdky do nebe na konci světa 

K diskuzi:

1) Etická stránka Reality-TV – jak se stavíme coby diváci k naší vlastní divácké pozici? Odsuzujeme diváky reality-show ve filmu, nebo se s nimi trochu ztotožňujeme?

 

2) Věrohodnost ústřední ideje filmu

 • Příliš komplikovaná logistika projektu
 • Občas nejasné, odkud se vzal konkrétní úhel kamery
 • Truman začal být podezíravý až se začátkem příběhu; nikdy předtím
 • Paranoia z vás neudělá Ace Venturu
 • Děti neumějí lhát atd.

 

VÍKEND V ZAJETÍ FILMU
dEsiGn[ k0C0UR + AvP ] --- dB&CodE[ k0C0UR ] --- orangebureau.com 2004